Classical Music Festival


Aug23
7.00 - 10.00 pm

Venue: Dubai


Along with

H N Bhaskar – Violin
Patri Satish – Mridangam
K V Gopalakrishnan – Khanjira