Concert


Aug26
6:00 PM

Venue: Sri Shanmukhananda Fine Arts and Sangeetha Sabha, Mumbai.


Along With :

H N Bhaskar – Violin

Delhi Sairam – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira