Concert for Sankritilaya


Apr15
4:00 PM

Venue: Santa Clara Convention Center, San Jose.


Along With

H.N.Bhaskar – Violin

Patri Satish Kumar – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira