Concert


Jan23
7.30 PM

Venue: Thyagaraja Samadhi, Thiruvayyaru.


Along With :

H.N Bhaskar – Violin

Manoj Siva – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira