Concert for SDET


Jan27
6:00 PM

Venue: SDET Auditoruim, Manjakudi.


Along With:

H N Bhaskar – Violin

Sai Giridhar – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira