December Season Concert – Music Academy


Dec28
4:00 PM

Venue: The Music Academy, TTK Road, Royapettah, Chennai.


Along With :

H.N.Bhaskar – Violin

Patri Satish Kumar – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira