December Season Concert – Bharat Kalachar


Dec14
6:30 PM

Venue: Bharat Kalachar, Thirumalai Pillai Road , T - Nagar, Chennai.


Along With:

Embar Kannan – Violin

Manoj Siva – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira