Concert at “The Sacred, Pushkar” Festival


Oct13
6:30 PM

Venue: Jaipur Ghat, Pushkar.


Along With:

J A Jayanth – Flute

Sridar Parthasarathy – Mridangam

Ojas Adhiya – Tabla