Lec – Dem Concert


Sep23
11.30 AM

Venue: Kamban Kottam, Yazhpanam, Srilanka.


along with

H.N.Bhaskar – Violin

Delhi Sairam – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira